Zeilend “de boer op “met biologische producten

Onder aanvoering van zeilklipper Najade wordt maandag 30 september a.s. een keur van biologische land- en zeeproducten naar Groningen gevaren in het kader van de landelijke Week van de Smaak. De producten worden via het Reitdiep vervoerd door een maritiem-historische Lauwersvloot bestaande uit klipper Najade, de garnalenkotter ZK4 uit Zoutkamp en zeilend ‘fiskerskip’ de Wierumer Aek uit het Friese Moddergat.

In Groningen worden de producten afgeleverd aan het Hoge der Aa. Dat is de plek in het stadscentrum waar Zoutkamper vissers ooit de vis verkochten aan visvrouwen en stedelijke burgerij. Dinsdagmorgen vroeg, 1 oktober, wordt het Fries-Groningse bio-food met paard en wagen afgeleverd bij de biologische groente kraam op de Vismarkt. De actie ‘Lauwersland geeft Smaak aan Groningen’ is georganiseerd door zeilklipper Najade in samenwerking met Lauwerslandpromotietour. Meer info: info@lauwerslandpromotietour.nl